Înscrierea proiectelor

Vă rugăm să înregistrați rezumatele proiectelor (nu mai lungi de 1 pagină, conținând o prezentare generală și o descriere a unui număr de scenarii de utilizare) pe situl Easychair (bifați “Abstract only”) până în data de 24 octombrie 2014, ora 12:00.
Proiectele selectate, aflate în categoriile anuntate în pagina Domenii, vor fi publicate într-un catalog și prezentate publicului sub formă de postere (care trebuie să respecte acest template) și demonstrații interactive (care trebuie să respecte acest template), în Sala Pașilor Pierduți, în cadrul Sesiunii de postere din data de 14 noiembrie 2014, între orele 11:00 – 14:00. Fiecare prezentare din catalog trebuie să fie limitată la 2 pagini (conform acestui template). Colectivele (profesori și studenți) ale celor mai bune proiecte selectate de Juriu vor participa activ în Workshopul de dezvoltare a planurilor de afaceri din data de 14 noiembrie 2014, între orele 16:30 – 19:00, în Sala Senatului UAIC, restul colectivelor putând participa pasiv.
Studenții (legitimați) sunt scutiți de taxă.

Înscrierea participanților

Pentru înregistrarea la evenimentul BringITon! vă rugăm să completați formularul.
Taxa de participare este de 100 RON şi poate fi achitată până la data de 17.10. 2014 prin transfer bancar la adresa:
FUNDAŢIA ALUMNI A UNIVERSITĂȚII “ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI
BD. CAROL I NR. 11 IAȘI
C.I.F. 21591880
LEI – IBAN: RO90BRDE240SV76562202400
BRD Suc. Iaşi

Pentru înscrierile după data de 17.10. 2014, inclusiv la fața locului, taxa este de 200 RON. Participanții care au achitat taxa prin virament bancar, vor primi, la cerere, în vederea decontării, factură în momentul înregistrării la eveniment. Indiferent de modalitatea de plată (prin cont bancar sau cash în ziua evenimentului) sunt necesare următoarele date:

  • pentru persoane fizice: Nume, prenume și CNP;
  • pentru reprezentanți ai companiilor: Nume complet companie, Nr. reg. com., C.U.I., adresa, cont IBAN, banca, cartea de identitate a reprezentantului;
Sponsorii și studenții nu achită taxa de participare.
Pentru a deveni sponsor al evenimentului BringITon!-2014 vă rugăm să vă adresați doamnei conf. dr. Lenuța Alboaie la adresa de  e-mail: adria [at] infoiasi.ro.
Sponsorii BringITon!-2014 se vor regăsi în toate materialele de promovare. Sponsorii au posibilitatea de expunere a 2 rollup-uri in Sala Pasilor Pierduți pe toata durata evenimentului.

Pentru informaţii suplimentare:
Lucian Gâdioi – e-mail: lucian.gadioi [at] info.uaic.ro
RO20RZBR0000060010411722