Proiectele din cadrul Workshop-ului au fost publicate într-un catalog și s-au încadrat în următoarele domenii:

1.    Biotechnologies

2.    Embedded Systems

3.    Entertainment Software & Computer Graphics

4.    Image and Video Processing

5.    Information Security

6.    Intelligent Agents and Robotics

7.    Intelligent Data Analysis

8.    Natural Language Processing

9.    Networking & Communication

10.    Soft Computing

11.    Software Modeling

12.    Software System Engineering

13.    Software Verification and Analysis

14.    Web and Mobile Technologies

Orice alte propuneri sunt binevenite și vor fi analizate de comitetul de organizare (bringiton@info.uaic.ro)

Vă rugăm să înregistrați rezumatele proiectelor (nu mai lungi de 1 pagină, conținând o prezentare generală și o descriere a unui număr de scenarii de utilizare) pe situl Easychair (bifați “Abstract only”) până în data de 3 mai 2012, ora 15:00.

Proiectele selectate, aflate în categoriile de mai sus, vor fi prezentate sub formă de postere (conform acestui template) și demonstrații interactive în cadrul workshopului și vor fi publicate într-un catalog. Fiecare prezentare din catalog trebuie să fie limitată la 2 pagini (conform acestui template). Cele mai bune proiecte vor putea fi prezentate într-o sesiune fulger în data de 18 mai.

Date importante:

2 mai: termenul limită pentru urcarea în site-ul Easychair a rezumatelor proiectelor
3 mai: răspunsurile din partea Comitetului de selecție
8 mai: trimiterea prezentărilor proiectelor care vor fi incluse în Catalog (2 pagini, limba engleză)
17 -18 mai: desfăşurarea worksopului conform programului

Comitetul de program:

 • Florentina Hristea – Universitatea Bucureşti, Facultatea de Matematică şi Informatică – <fhristea@mailbox.ro>
 • Lorina Negreanu – Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Automatică şi Calculatoare – <lorina.negreanu@cs.pub.ro>
 • Viorel Negru – Universitatea de Vest, Timişoara, Facultatea de Matematică şi Informatică – <vnegru@info.uvt.ro>
 • Sergiu Nedevschi – Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Facultatea de Automatică şi Calculatoare – <Sergiu.Nedevschi@cs.utcluj.ro>
 • Horia Pop – Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Matematică şi Informatică – <hfpop@cs.ubbcluj.ro>
 • Horia Nicolai Teodorescu – Academia Română, Institutul de Informatică Teoretică Iaşi – <hteodor@etc.tuiasi.ro>
 • Dan Tufiş – Academia Română, Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială Bucureşti – <tufis@racai.ro>
 • Vasile Manta – Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi, Facultatea de Automatică şi Calculatoare – <vmanta@cs.tuiasi.ro>
 • Florina Ungureanu – Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi, Facultatea de Automatică şi Calculatoare – <fungurea@tuiasi.ro>
 • Lenuţa Alboaie – Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Facultatea de Informatică – <adria@info.uaic.ro>
 • Sabin Buraga – Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Facultatea de Informatică – <busaco@info.uaic.ro>
 • Dan Cristea – Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Facultatea de Informatică – <dcristea@info.uaic.ro>
 • Adrian Iftene – Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Facultatea de Informatică – <adiftene@info.uaic.ro>
 • Corina Forăscu – Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Facultatea de Informatică – <corinfor@info.uaic.ro>
 • Dorel Lucanu – Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Facultatea de Informatică – <dlucanu@info.uaic.ro>
 • Diana Trandabăţ – Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Facultatea de Informatică – <dtrandabat@info.uaic.ro>