Obiective BringItOn

  • Identificarea nevoilor de noi tehnologii IT în mediul de afaceri românesc;
  • Identificarea tehnologiilor IT de ultimă oră care pot fi implementate în mediul IMM-urilor;
  • Încheierea de parteneriate între cercetarea universitară/academică românească și IMM-uri;
  • Dezvoltarea şi diseminarea permanentă a activităţilor de tip Networking între IT-ul universitar și IMM-uri;
  • Consolidarea relaţiilor de colaborare/parteneriate între instituţiile universitare și IMM-uri.
Încheierea de
parteneriate între cercetarea universitară/academică românească și
IMM-uri.