Obiective BringItOn

  • Promovarea ideilor de tehnologii informaționale din cercetarea universitară românească către mediul de afaceri;
  • Analiza impactului pe care cercetările în IT din universități le au în mediul de afaceri;
  • Încheierea de parteneriate între facultăți cu profil de Informatică/Calculatoare și companii;
  • Identificarea necesităților de tehnologizare informatică a ideilor cu impact de piață;
  • Inițierea tinerilor cercetători în modelarea afacerilor de către personalități de succes din mediul industrial.
Încheierea de
parteneriate între cercetarea universitară/academică românească și
IMM-uri.